Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » O nas » RODO

RODO

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

 

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 94600010996, REGON 430491150.  

ADO przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym z wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki i załączników do niego, w celu procesu weryfikacji otrzymania poręczenia, w szczególności przeprowadzenia procesu,  weryfikacji wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy poręczenia, a także celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane przez ADO w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresie 10 lat w celach archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży. Będą natomiast udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności PFG.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl.

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 2195