Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » Produkty » FAQ

FAQ

Nie potrzebuję pakietu poręczeń wadialnych, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie wadialne. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

Konstrukcja usługi nierozerwalnie wiąże pakiet poręczeń wadialnych z udzielanymi w jego ramach poręczeniami do poszczególnych przetargów, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu - kwota pakietu jest wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.

Czy oferta obejmuje gwarancje należytego wykonania umowy i inne gwarancje kontraktowe?

Obecna oferta poręczeń nie obejmuje gwarancji należytego wykonania umowy i innych typów gwarancji kontraktowych, jednak trwają prace nad wprowadzeniem takiego produktu do palety oferowanych usług.

Czy istnieje możliwość poręczenia wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, a nie Ustawę PZP?

Poręczenia wadialne oferowane przez sieć Funduszy Poręczeniowych mają zastosowanie wyłącznie w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie jest więc możliwe poręczenie wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin lub inne wewnętrzne przepisy wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy wadium w postaci poręczenia będzie akceptowane przez zamawiającego?

Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: "Wadium może być wnoszone w (...) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)". Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe.

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 1757