Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » O nas » Efekty

Efekty

Od daty powstania Fundusz konsekwentnie korzystał z programów rządowych i unijnych w celu pozyskania środków finansowych na podwyższenie zdolności operacyjnej. Na dzień 31.12.2011 r. Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. dysponował największym w kraju kapitałem poręczeniowym (kwota blisko 100 mln zł). Pozyskane środki pozwoliły na udzielenie do grudnia 2014 r.  ponad 2,2 tysiące poręczeń na łączną kwotę ponad 496 mln zł, co umożliwiło uruchomienie kredytów dla MŚP o wartości ponad 935 mln zł.

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. (PFG) jest beneficjentem:

  • Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości – komponentu Fundusz Poręczeń Kredytowych w ramach którego do PFG przekazano środki w wysokości 2 mln USD. Efekty jego realizacji to 355 udzielonych poręczeń o wartości ponad 8,63 mln USD.

 

  • Dotacji celowej udzielonej na współfinansowanie projektu 03.02 Programu PHARE PL008 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych realizowanego w ramach PHARE 2000. W ramach tego programu Fundusz otrzymał środki w wysokości 2 mln EUR (7 044 000 zł), które pozwoliły na udzielenie 202 poręczeń na kwotę ponad 19 mln zł.

 

  • Projektu pod tytułem „Dostępność kapitału zewnętrznego dla MŚP gwarantem sukcesu rozwoju regionalnego” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2. W ramach projektu Fundusz otrzymał środki w wysokości 40 mln zł. Dzięki uzyskanemu w ten sposób wsparciu z poręczeń skorzystało 510 przedsiębiorców. Udzielono poręczeń o wartości ponad 105 mln zł.

 

  • Projektu pod tytułem „Dokapitalizowanie Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2. W ramach projektu Fundusz otrzymał środki w wysokości 5 mln zł. W efekcie realizacji projektu  z usług poręczeniowych Funduszu skorzystało 46 przedsiębiorców. Udzielono poręczeń o wartości ponad 9,5 mln zł.

 

  • Projektu pod tytułem „Wzmocnienie kapitałowe PFG Sp. z o.o. gwarancją dostępności finansowania zewnętrznego dla MŚP w woj. lubelskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2. Przyznana dotacja  stanowi kwotę ponad 42,5 mln zł. Do 31.12.2014 r. w ramach projektu, będącego ciągle w trakcie realizacji, PFG udzielił 192 sztuk poręczeń o wartości 76,4 mln zł.  
Dodatkowo we wrześniu 2011 r. Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. podpisał umowę reporęczeniową z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Umowa nie zapewnia podwyższenia kapitału poręczeniowego, a jedynie regwarantuje część poręczeń udzielanych przez PFG przedsiębiorcom działającym w obszarze podwyższonego ryzyka. Mali i średni przedsiębiorcy – w ramach projektu CIP - mogą skorzystać z ponad 42 mln zł preferencyjnych środków finansowych, oferowanych w ramach nowego produktu Poręczenie dla innowacji.
 

 

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 403