Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Znajdujesz się tutaj:   poręczenie dla biznesu » O nas » Historia

Historia

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. (PFG) od początku swojej działalności jest spółką zależną Lubelskiej Fundacji Rozwoju, powołaną w celu prowadzenia funduszu poręczeń kredytowych. Historia PFG sięga 1995 r. kiedy to z inicjatywy Lubelskiej Fundacji Rozwoju powstał „Lubelski Fundusz Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” (LFP), który w 2005 r. zmienił firmę na „Lubelski Fundusz Poręczeń Sp. z o.o.”, a od maja 2008 r. do chwili obecnej funkcjonuje pod firmą „Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.”.

Potrzeba utworzenia spółki LFP pojawiła się pod koniec 1994 r., kiedy to Lubelska Fundacja Rozwoju została wybrana jako Agencja koordynująca realizację Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP). LFP został utworzony w celu administrowania Funduszem Poręczeń Kredytowych, który był jednym z czterech komponentów PBEP i dysponował kapitałem dwóch milionów dolarów przeznaczonych na udzielanie poręczeń kredytowych. Pod koniec czerwca 1995 r. podpisane zostały tzw. „Umowy o współpracy” z pierwszymi bankami z województwa lubelskiego. Pierwszym bankiem, z którym została podpisana umowa o współpracy był Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie. Liczba współpracujących z Funduszem Banków stale rosła.

W początkowych latach działalności LFP działał w oparciu o środki pieniężne zdeponowane w Wielkiej Brytanii, co skutkowało wydłużonym czasem obiegu dokumentów. Pozytywna ocena działalności LFP sprawiła, że w pierwszej połowie 1997 r. strona brytyjska podjęła decyzję o przekazaniu środków do Polski. Dzięki temu, rozpoczęty został proces kapitalizacji Funduszu, polegającej na przekazaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu z kont brytyjskich do rąk „polskich” na powiększenie kapitałów własnych LFP. Decyzja ta miała wielorakie konsekwencje, zarówno dla banków współpracujących z LFP jak i Klientów Funduszu. Przekazanie tych środków nie tylko umocniło wiarygodność Funduszu, ale również wpłynęło na uproszczenie procedury współpracy z bankami. Polsko Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości zakończył się w 1999 r. Efekty jego realizacji to 355 udzielonych poręczeń o wartości 8,63 mln zł, które pozwoliły zaabsorbować małym i średnim przedsiębiorcom 15,7 mln USD kredytów.

Fundusz stając przed barierą niewystarczających zasobów kapitału przeznaczonego na udzielanie poręczeń korzystał następnie z programów przedakcesyjnych. Z sukcesem zrealizował projekt w ramach PHARE 2000 i umożliwił uzyskanie kredytu 202 przedsiębiorcom. Konsekwentnie po przystąpieniu Polski do UE i pojawieniu się możliwości jakie do dzisiaj dają przedsiębiorcom fundusze strukturalne PFG sięgnęło po wsparcie z SPO WKP 2004-2006. W wyniku realizacji tylko dwóch projektów w ramach Działania 1.2.2 Fundusz pozyskał na cele poręczeniowe łączne środki w kwocie 45 mln zł, które pozwoliły na udzielenie poręczeń na kwotę ponad 114 mln zł. Pozyskiwane latami dokapitalizowanie umożliwiło podniesienie maksymalnej wysokości jednostkowego poręczenia z pierwotnych 300 tys. zł do 1.500 tys. zł.
 
Rozpoczynając swoją działalność jako mały fundusz lokalny dzięki doskonałemu zarządzaniu i zaangażowaniu pracowników, rozrósł się osiągając najlepsze wyniki w Polsce i stał się nie tylko silnym funduszem regionalnym, ale rozpoczął także działalność w dwóch województwach ościennych. W 2005 r. otwarto oddział PFG w Rzeszowie, w 2009 r. rozpoczął swoją działalność oddział w Warszawie.

W 2004 r. LFP otrzymał wyróżnienie w konkursie Wojewody Lubelskiego w kategorii Instytucja Finansowa. Profesjonalizm i skuteczność działania PFG zaowocowały również otrzymaniem w 2005 r. Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego w kategorii „Instytucja Finansowa” oraz nagrody „Złoty klucz do biznesu”.

 

© poręczenie dla biznesu - 2012. Projekt i wykonanie - Freeline. Licznik odwiedzin: 427